уеб дизайн студио

Ландинг страница - какво представлява и как работи за нас?

Говорейки за ефективна онлайн рекламна кампания, целевите страници (landing страници) са един успешен начин за целенасочено промотиране на конкретна услуга или продукт/и и привличане на нови клиенти, генериране на трафик към основния Ви сайт, и създаването им е силно препоръчително, когато искате да покажете най-доброто от себе си.

Основната цел на една landing страница е да повлияе на потребителя на психологическо ниво на принципа „подбуда към действие“ – т.е. да го привлече, да го задържи на страницата (т.нар фокусиране) и да го накара да извърши съответното желано от нас действие. Най-често това е закупуване на продукт или услуга, а понякога обаждане или абониране за бюлетин – и така посетителят в сайта да се превърне в наш клиент.

Най-кратко казано, една landing страница обобщава, резюмира най-важното, което един посетител би искал да открие за дадения рекламиран продукт – напр. условия и вид на услугата, начин на действие на определен продукт, и всички последващи от това въпроси и отговори. Неделима част landing страниците са контактите с фирмата, бутон приканващ за покупка, бутон за регистрация (ако има).

Важно е да се отбележи, че целевата страница не замества един уеб-сайт, нито е негов синоним, тя е различен продукт от официалния уеб сайт и е строго специфична и персонализирана за продукта, който рекламира. И най-важното целевата страница силно фокусирана в една цел – да прикани посетителя към действие, да стане наш клиент! 

Елементи на добрата landing страница

 •          Заглавие: това е основен елемент за привличане на посетители в страницата Ви, то е инструмент и катализатор за продажба, не продукт. Заглавието трябва да е кратко, ясно и отговарящо на съдържанието на страницата, задължително включващо ключови думи и ясен призив за действие. То е ключово, за да задържи посетителя и да го накара да прочете останалата част от съдържанието. За успешното оформяне на заглавие с „работещи“ в наша полза ключови думи, може да направим проучване в Google Keywords на най-търсените думи, фрази и синоними на това, което предлагаме и каква е успеваемостта спрямо конкуренцията. Не на последно място заглавието трябва да отговаря на някои от следните неща:

o   Целева група, към която е насочен

o   Отговор на определен въпрос – как, какво?

o   Причина за избор на точно този продукт

o   Дава конкретно решение на определен проблем

o   И не на последно място – да бъде забавно! 

 •          Съдържание: то е неделима и изключително важна част за постигането на продажба. За целта е важно то да бъде уникално, разбираемо, изчерпателно и поднесено в  стегнат вид (в крайна сметка всички сме в ролята на интернет потребители и знаем колко бързо се отегчаваме от дългите текстове), да отговаря на въпросите на бъдещия клиент и да изтъква предимствата на нашия продукт пред конкурентните. Съдържанието трябва да описва „потребителското изживяване“ – когато потребителят чете съдържанието, той трябва да го свързва със себе си, своя проблем и да усети отправеното към него послание за решението му. И всичко това трябва да се поднесе по ефектен и запомнящ се начин – най-често в помощ идват икони и пиктограми, а за още по-голямо подсилване на всичко, за изграждане на доверие се използват изображения и видеа. Както знаем – всяко нещо е по-добро, когато може да се види и пипне, когато предизвика емоция и породи действие – покупката на нашия продукт. 
 •          Визуални елементи: те са неделима част от съдържанието на Вашия продукт или услуга, и спомагат за изграждането на доверие между Вас и потребителя.

o   Така например ако предлагате нов продуктможе да засилите добрия ефект чрез вмъкване на висококачествени изображения, като е доказано, че използването и хора с Вашия продукт, засилва този ефект.

o   Ако пък предлагате вече познат на аудиторията продукт, е добре да се представят статистически данни свързани с него – например данни за използването му за определен период и потребителско удовлетворение

o   Друг елемент, без който Вашата целева страница не може, е видео съдържанието. Според проучвания то подтиква около 90% от потребителите да направят покупка и това е така, защото във видеата може да се „събере“ много повече информация при това поднесена по много атрактивен начин.

o   За доброто взаимоотношение между партньорите Ви, клиентите и Вашата фирма е важно поставянето на познати лога – така виждайки познато име, доверието на бъдещите Ви клиенти към Вас и продукта Ви се увеличава. 

 •          Call-to-action или бутон за действие – всъщност това е най-важният елемент в една landing страница и причината, заради която каните посетителите в нея. Тя насърчава потребителя да извърши желаното от нас действие. За целта фокусът трябва да бъде върху този бутон. Трябва да е напълно открояващ се от останалата част на съдържанието, най-често чрез цветови акцент или форма, и персонализиран текст с активни глаголи, подчертаващи необходимостта от незабавни действия като „Купи сега!“, „Резервирай!“, „Абонирай се“ и т.н. 
 •          Lead form - или т. нар. форма за събирането на потребителски данни. Целта ѝ е клиентите Ви да останат такива и в бъдеще, като периодично им изпращате бюлетини за актуални промоции, отзиви или нови продукти. Най-често се изискват данни като: имена, ел. поща и тел. номер, а като мотивация за предоставянето им е добре да отправите предложение като: талон за отстъпка, изтегляне на безплатен документ с ценна информация, участие в томбола и т.н.
 •          Отзиви - едно от най-работещите средства за създаването на нови клиенти е да поставите отзиви на вече използвали вашия продукт клиенти, за това как той е решил техния проблем. Това неминуемо засилва емоционалната връзка и доверието към Вас и също така доказва, че няма да бъдат измамени, че не са първите, които използват продукта, и че ще останат удовлетворени. 
 •          Чат на живо – това е много позитивен елемент в една целева страница, защото позволява комуникация на клиентите с компанията Ви в реално време. Това отново спомага за засилването на доверие между Вас и клиентите, защото, нека си признаем, никой не обича да попълва формуляри и да изпраща имейли, на които кой знае кога ще му бъде отговорено! Според проучванията, повече от 50% от потребителите се решават да направят покупка след чат на живо, защото така остават с усещането за реален, индивидуален разговор с фирмата, и че те като клиенти са изключително важни.

Важно е да се спомене, че изброените по-горе точки не са универсален модел и формула за изграждане на целева страница, някои от точките могат и да отсъстват. Поставянето им е чисто стратегическо и спомагат за фокусирането на потребителя към вашия продукт, насочват го към ползите от него и го мотивират, без излишна агресия, да направи целевото действие – покупка.

В обобщение

Целевата страница има за цел да покаже на потребителя как Вашия продукт или услуга, ще реши неговия проблем и колко е лесно използването му. Изграждането на добра концепция при презентирането на продукта е съществено, добре е да отговаря на следните въпроси:

 •          какъв е продукта ми?
 •          как действа?
 •          как ще реши вашия проблем?

Затова е важно да опишете добре, информативно и в не твърде дълъг текст предимствата на Вашия продукт. Креативността тук е плюс, ето защо не трябва да се пропускат изображенията и видеата. За клиента е важно да знае какво точно купува и на каква цена, затова трябва ясно да се формулира продуктова оферта. Доброто обмисляне на призива за действие (call to action) пък е решаващо дали в крайна сметка покупката ще бъде направена. Не на последно място трябва да се обмисли и доброто SEO (оптимизация на търсачките), за да може Вашата страница и Вашия продукт да се появяват при търсене.

Няколко ценни съвета за успешната landing страница

 •          Правилното избиране на целева аудитория за Вашия продукт/услуга ще работи за Вас, ако познавате добре клиентите си, нуждите им, мотивите поради, които ще се заинтересуват от вашия продукт.
 •          Ключовите думи са от съществена важност за правилното индексиране на Вашия продукт и страница в търсачките. Т.е. трябва да се изследва какво най-често се търси при проблем, който вашия продукт или услуга може да реши – фраза, цитат или синоним.
 •          Дизайнът на landing страницата е важен за визуалното възприемане на нещата. Не са достатъчни само текстът и картинките, важно е и празното пространство, сегментиращо отделните важни точки в съдържанието, като го разделя визуално на части и стъпки към приканване към действие. С други думи – опростеният дизайн ще има повече успех при възприемане на информацията и крайната покупка, сайтът ще зарежда по-бързо и ще се изкачи на по-високи позиции в търсачките.
 •          Високото качество на самата страница понякога говори повече от съдържанието, защото спомага за изграждането на доверие. Затова са недопустими печатни, стилистически и граматически грешки в текста, както и проблеми с изображенията.
 •          Достъпност до целевата страницата през мобилни устройства – трябва да се проследи дали информацията се визуализира правилно, дали е четима, дали всички връзки са достатъчно отличими една от друга и да се редуцират изображенията, ако се налага, за по доброто възприемане на цялата информация.

 

Методи за популяризиране на Вашата landing страница

Най-популярният метод за постигане на високи резултати и промотиране на една landing страница става чрез платена реклама – затова се препоръчва използването на Google Adwords.Така може да се достигне най-бързо до желаната целева група (аудитория). Трябва да се обмислят правилно и ключовите думи в рекламата, за да се достигнат правилните целеви групи. Те трябва да отговарят на спецификата на вашия продукт и нуждите на клиента, това води до най-добър ефект и показване на точните потенциални клиенти.

Рекламата в социалните мрежи – Facebook, Instagram, също не е за подценяване. Като масово използвани медии, възможността рекламата Ви да достигане до точно определената от вас аудитория е голяма – по местоположение, интереси, пол, възраст. Така си гарантирате появяване на десктоп и мобилни устройства, навсякъде където Вие сте определили, за време и бюджет, който Ви устройва.

При липса на възможности за промотиране на вашата landing страница чрез платена реклама, съществува вариант и за неплатено промотиране – чрез създаване на фен страница на Вашия продукт. По този начин, макар и доста по бавно и в по-малки мащаби, чрез редовно споделяне на постове и приканване на потребителите да посетят вашата страница, се постига добър трафик от потенциални клиенти. Тук от особено важно значение е да се подобри връзката потребител-компания, чрез възможности за директна комуникация на живо или чат-ботове с въпроси. Неплатената реклама може да не води до бързи резултати или прицелване в точния клиент, но пък може да създаде доста по-трайни връзки в бъдеще.

И така, за финал, искаме да Ви кажем, че landing страниците са един страхотен инструмент, с който може да увеличите аудиторията си и да покажете ключовите си продукти си по-целенасочено спрямо личните интереси на всеки потребител. И не на последно място да превърнете посетителите във Ваши клиенти.